SSK'dan 1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları


1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Malulen emeklilik yaşına bakılmaksızın çalışma işgücünü en az yüzde 60 oranında kaybedip de çalışamaz duruma düşen SSK’lı ve Bağ-Kur’lu sigortalıların hayatını idame ettirebilmesi için SGK kanununda sayılan sigorta şartlarını karşılamaları kaydıyla, kendilerine tanınan erkenden emekli edilebilme imkânıdır. Kamu çalışanlarında yukarıda belirtilenlerden ayrı olarak vazifelerini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri durumlarda da emekli edilebilmeleri halidir.

NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR ?

Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için de çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalı kişilerin malul sayılması için çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

AYLIĞI NASIL BAĞLANIR ?
Sigortalı kişilerin malul sayılmaları ile malullük aylığı bağlanma şartları, En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekmektedir. Bu kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması durumunda ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması, Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması ve SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

MALÜLÜK AYLIĞI MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için; Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru, Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu gerekmektedir.

MALULİYET BAŞVURU KOŞULLARI
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER ?
En az %60 oranında iş göremezlik raporunuz olmalı. 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresiniz dolmalı. (Bakıma muhtaç derecede malul olursanız 10 yıl şartı aranmaz.) Malullüğe sebep olan rahatsızlığınızın çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. Kısaca; 1800 prim günü ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmanız emeklilik için yeterli olacaktır. Eğer bir başkasının bakımına muhtaç olacak durumda bir malullük var ise 10 yıl şartı gerekmemektedir. Sadece 1800 prim günü yeterli olacaktır.

HASTALIKLARA EMEKLİLİK HAKKI GELDİ
- Kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilli hastaları, tüm kanser hastalarına koşulsuz maluliyet hakkı veriliyor.
- Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri ise kaldırıldı.
- Kronik böbrek yetmezliği, ağır elektrolit bozuklukları, otizm, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara, astım, KOAH, uyku bozuklukları, sindirim sistemi kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit hastalıkları kapsama alındı.
- Kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alındı.
- Yardım olmaksızın yürüyemeyen sigortalı, malul sayıldı.
- Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozuklukları maluliyet kriterlerine eklendi.
- Kardiyolojik hastalıklar ile ilgili kriterler ilk kez oluşturuldu.
-Şeker hastalığı sonucu kişinin, en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edildi.

NEREYE BAŞVURUDA BULUNUR ?
– Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.
- e-Devlet üzerinden Malüliyet Aylığı başvurusu yapabilirsiniz.


MALULİYET İLE İLGİLİ SORU-CEVAPLAR :

Başvururken işten ayrılmak şart mı? Halen bir işyerinde şoför olarak çalışıyorum. Hastaneye gittiğimde bana kanser tanısı kondu. Malulen emekli olmak istiyorum. Bu durumda işyerinden ayrılmam mı lazım? Ayrılmadan malullük aylığına başvuramaz mıyım? Aylık bağlanana kadar işsiz kalmak istemiyorum.

- Doğru duymuşsunuz. Aylık bağlanma dilekçesi vermeniz için işten ayrılmış olmanız gerekmektedir. Ancak, aylığa başvurmadan önce sizin SGK kanununa göre malul sayılmanız lazım. Ancak, malul olursanız diğer şartlarla beraber size aylık bağlanır. Malul sayılmadan aylık bağlanma dilekçesi vermenin anlamı yok, işsiz kalma riskiniz var. Bunun için 1800 gününüz olması yeterli. SGK’ya gidip, benim maluliyetimi tespit edin diye bir dilekçe verdiğinizde SGK sizi yetkilendirilmiş hastanelerden birisine sevk edecektir. Siz de buradan alacağınız sağlık kurulu raporunu (kanser olduğunuza dair) SGK ya getirdiğinizde SGK bu raporu kendi Sağlık kurulunda değerlendirecek ve kanser hastalığınızın sizin çalışma gücü kaybınızı yüzde 60 üzerinde etkilediğine karar verirse aylık bağlanma başvurusunda bulunmanız için bir neden olacaktır. Ancak, aylığınızın bağlanması için ayrıca 10 yıllık sigortalılık süresini de doldurmanız gerektiğinden bu süre de varsa size aylık bağlanabilecektir. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, çalışan sigortalıların SGK sağlık kurulunun, “siz malulsünüz” kararını görmeden başvuru yapması akılcı değildir. Fakat herhangi bir işte çalışmayan sigortalılar tüm şartları taşıyorsa SGK dan malullük durumunun tespitini ve aylık bağlanmasını aynı anda isteyebilir. Bu durum eğer malul ise ve diğer şartları da taşıyorsa kendisine biraz daha erken aylık başlangıcı için faydalı olabilir.

Malullük başvurusu nasıl yapılır? Hangi hastanelerden sağlık raporu alabilirim?

- Sağlık kurulu raporları için bağlı olduğunuz sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmanız yeterlidir. SGK sizi Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, Üniversite hastanelerine (Özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç), Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine sevk edecektir. Ancak, ikamet ettiğiniz ilde bu hastanelerin bulunmaması durumunda, Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine de sevk işlemi yapılabilir.

Sevk işlemleri için aranan şartlar neler?

SEVK talebinde bulunan sigortalının malullük durumunun tespitine ilişkin sevk işleminin yapılabilmesi için 1800 gün primin olması yeterlidir. Malullük tespitine ilişkin hastane masrafları SGK tarafından ödenecektir. Ayrıca 10 yıl sigortalılık süresi aranmayacaktır. SGK burada şuna bakıyor. Malullük aylığının bağlanması durumunda eğer kişi bakıma muhtaç derecede malül ise sigorta şartları arasında olan 10 yıl sigortalılık süresi aranmadan sadece 1800 günü yeterli bularak sağlık kurulu raporuna göre aylık bağlanıyor. Bu nedenle kişi ilk defa maluliyetinin tespitine geldiğinde bakıma muhtaç derece de malul olabilme ihtimaline karşı SGK sadece 1800 gününe bakarak maluliyet tespitine gidiyor.