SSK'dan 5400 Günle Emeklilik Şartları


Kadınların SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları

01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak kadınlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır.

Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur.

5400 günü,
01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 61 yaşında,
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 62 yaşında,
01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 63 yaşında,
01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 64 yaşında,
01.01.2042 tarihinden sonra tamamlayan kadınlar ise 65 yaşında,
emeklilik hakkı kazanırlar.


Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları

01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır.

 Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur.

5400 günü,
01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 63 yaşında,
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 64 yaşında,
01.01.2038 gününden sonra tamamlayan erkekler için 65 yaşında
emeklilik hakkı kazanırlar.KADEMELİ GEÇİŞ

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında, 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Ancak, 5400 prim gün sayısı, ilk defa 30/4/2008 (hariç) ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün, takip eden yıllarda da 5400 günü geçmemek üzere 100’er gün artırılmak suretiyle uygulanır.

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 4600 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4700 gün prim ödemiş olması halinde,

 - Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4800 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.11.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4900 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 5000 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5100 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5200 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5300 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2016 ve sonrasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında 5400 gün prim ödemiş olması halinde, Yaşlılıktan (kısmi) aylık almaya hak kazanırlar.